Använd er av varningsskyltar

På olika arbetsplatser så kan det vara så att man har flera saker som kan vara farliga. Då är det bra att ha varningsskyltar av olika slag. Det är inte fel att ha varningsskyltar för gasflaskor till exempel eller att det finns brandfarliga ämnen, eller ämnen som är frätande. En varningsskylt är bra för att det står på den vad man ska akta sig för, både med text och med en bild. Det gör att alla kan uppmärksamma detta. Så att man inte råkar ut för något. Har man farliga ämnen i skåp eller på olika platser på sitt jobb är det bra att sätta upp varningsskyltar på alla dessa platser. De kan sättas på behållarna, skåpsdörrarna, eller vid det utrymme där de placeras. När man har med ämnen att göra som kan vara farliga för andra, så är det bra att varna om detta med en skylt.

En varningsskylt per farligt ämne

Idag finns det varningsskyltar som är anpassade för olika typer av ämnen så som varningsskyltar gasflaskor, för brandfarliga ämnen, för frätande ämnen samt även för andra saker. Det finns både varningsskyltar och dekaler att använda sig av för att varna om detta. Sätt upp en skylt för varje behållare och ämne som finns på er arbetsplats. Det är bra att märka upp dem på detta sätt. Dels för alla som jobbar där, dels för de som kanske kommer på besök. Även om ni vet att det finns farliga ämnen, så är det bra att märka upp med dekaler och skyltar. Behöver ni en eller flera varningsskyltar av detta slaget, så kan ni hitta det hos Brandservice Syd.

Hos dem finns det även andra bra saker så som brandskyddsutrustning och mycket mer.