Använd er av varningsskyltar

På olika arbetsplatser så kan det vara så att man har flera saker som kan vara farliga. Då är det bra att ha varningsskyltar av olika slag. Det är inte fel att ha varningsskyltar för gasflaskor till exempel eller att det finns brandfarliga ämnen, eller ämnen som är frätande. En varningsskylt är bra för att det står på den vad man ska akta sig för, både med text och med en bild. Det gör att alla kan uppmärksamma detta. Så att man inte råkar ut för något. Har man farliga ämnen i skåp eller på olika platser på sitt jobb är det bra att sätta upp varningsskyltar på alla dessa platser. De kan sättas på behållarna, skåpsdörrarna, eller vid det utrymme där de placeras. När man har med ämnen att göra som kan vara farliga för andra, så är det bra att varna om detta med en skylt.

En varningsskylt per farligt ämne

Idag finns det varningsskyltar som är anpassade för olika typer av ämnen så som varningsskyltar gasflaskor, för brandfarliga ämnen, för frätande ämnen samt även för andra saker. Det finns både varningsskyltar och dekaler att använda sig av för att varna om detta. Sätt upp en skylt för varje behållare och ämne som finns på er arbetsplats. Det är bra att märka upp dem på detta sätt. Dels för alla som jobbar där, dels för de som kanske kommer på besök. Även om ni vet att det finns farliga ämnen, så är det bra att märka upp med dekaler och skyltar. Behöver ni en eller flera varningsskyltar av detta slaget, så kan ni hitta det hos Brandservice Syd.

Hos dem finns det även andra bra saker så som brandskyddsutrustning och mycket mer.

Läs mer →

Kontrastmarkering glas och andra material

Kontrastmarkering på glas är till för att det ska synas att det är något i vägen. Det är främst till för de personer som är synskadade, men även andra. Genom att ha kontrastmarkering på glas, så är det mindre risk att någon går rakt in i ett fönster eller en glasvägg som finns ute i den offentliga miljön. Just kontrastmarkeringar är något som kan sättas på en mängd olika material. De visar när det sker en förändring i det som det sitter på. 

Till exempel kan det påvisa att det kommer trappor, att dörren är i glas, eller att det är en förhöjning av markens nivå. Kontrastmarkeringar på fönsterglas och andra material är främst för de som har någon nedsättning, men även för vem som helst, som dig och mig.

Glas med kontraster

Kontrastmarkering glas är bra för alla att det finns. Det är ganska så enkelt annars att missa att det är ett glasparti. Det eftersom det är ett material som är genomskinligt. De kan sättas upp ute så väl som inne. Man kan ha dem på dörrar, glasrutor, marken, trappor och mycket mer. 

Ni som är på jakt efter denna typ av markeringar på glas eller andra kontakta Taktil Profil AB för hos dem finns det alla sorters kontrastmarkeringar, samt olika typer av halkskydd, trösklar, ledstråk, taktila indikatorer och mycket mer. Du hittar även markdekor, linjemålning, skyltar, solfilm med mera. Det är viktigt att det sätts upp markeringar på glasytor på andra ställen, för då blir det säkrare för alla.

Läs mer →

Hitta rätt med wayfinding

Wayfinding handlar om kowayfindingnsten att vägleda människor till deras destination, bra skyltar är lätta att upptäcka och tydliga att läsa. Det är dock inte alltid det är lätt att placera skyltar på ett sätt som är enkelt för alla att förstå. Skyltar som fungerar till fullo kan informera precis alla människor om vart de ska och vart det dem letar efter är och det kommer att spara mycket tid för den personal som finns på plats. Det finns mycket som bidrar till effektiv wayfinding och arkitekturen är en av de sakerna, därför kan det vara klokt att man planerar på detta sätt när man planerar att bygga en byggnad. Fullt effektiv wayfinding kan man få om man planerar från start innan dess att första klossen är lagd.

Modulex Sverige

Det är dock inte alla som har möjlighet att bygga sina byggnader från start utan de flesta har en befintlig byggnad att arbeta med. Vänd dig då till Modulex Sverige för effektiv wayfinding, de kan hjälpa till med skyltar för inomhusbruk, utomhusbruk, vägvisningskonsultering, digital skyltning och mycket mer.

Genom att anlita dem så kommer alla kunder och besökare att från och med nu hitta till er oavsett hur krånglig vägen vanligtvis är. Om ni upplever att kunderna har problem med att hitta till er så är detta ett självklart val. Det är många som ger upp fort när de inte uppnår sina mål och därför kan ni förlora kunder på att ha ert företag placerat på en plats som inte är uppenbar, det är dock inga problem med hjälp av wayfinding.

Läs mer →